Tietosuojakäytäntö

Lukekaa tämä Tietosuojakäytäntö huolellisesti. Jos käytätte meidän pikaiset-seikkailut.info verkkosivua (“meidän Sivustomme”), sinun katsotaan lukeneen ja hyväksyneen tämä Tietosuojakäytäntö. Jos et halua sitoutua alla olevaan, älä käytä Sivustoamme.

Vaikka emme kerää mitään henkilökohtaisia tietoja sivulla pikaiset-seikkailut.info, tämä on silti tärkeää ja toivomme että luette sen huolellisesti.

Tietosuojakäytäntö

Vastuussa oleva henkilö:

Impressum

Tietosuojasta Vastaava Henkilö:

We Adsome GmbH:n ei tarvitse nimittään tietosuojavastaavaa.

1. Perustiedot tietojenkäsittelystä ja oikeusperustasta

 • Tämän Tietosuojakäytännön tarkoitus on selventää henkilökohtaisten tietojen käsittelyn luonne, laajuus, tarkoitus, meidän verkkopalvelussamme ja liittyvillä verkkosivuilla, ominaisuuksissa ja sisällössä (kokonaisuutena “verkkopalvelut” tai “verkkosivu”). Tietosuojakäytäntö pätee riippumatta verkkotunnuksesta, järjestelmästä, alustasta ja laitteesta (kuten tietokone tai mobiili) missä verkkopalvelua käytetään.
 • Termejä kuten “henkilökohtaiset tiedot” tai niiden “käsittely” käytetään, kuten määritellään Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 4. artiklassa.
 • Käyttäjien henkilökohtaisten tietojen käsittely tämän verkkopalvelun yhteydessä sisältää varantotietoja (kuten sähköpostiosoitteita ja asiakkaiden nimiä), meta/viestintädataa (laiteen IPt, IP osoitteet, sijaintitiedot), käyttötietoja (kuten verkkosivu vierailut meidän verkkopalvelussamme, mielenkiinto tuotteitamme kohtaan) ja sisältötietoja (kuten vapaaehtoiset tiedot lomakkeilla).
 • Termi “käyttäjä” sisältää kaikki henkilöryhmät, joihin tietojenkäsittely vaikuttaa. Nämä sisältävät kaikki verkkovierailijat. Termit kuten “käyttäjät” on ymmärrettävä sukupuolineutraaleina.
 • Käsittelemme käyttäjien henkilötietoja ainoastaan tietosuojasäännösten mukaisesti. Tämä tarkoittaa että käyttäjien tietoja käsitellään ainoastaan, jos meillä on laillilinen lupa. Erityisesti silloin, kun tietojenkäsittely on lakisääteisesti pakollista, jotta voimme tarjota meidän sopimuksellisia palveluita (kuten tilausten käsittely) ja verkkopalveluita. Lisäksi, jos käyttäjältä on suostumus, tai meidän oikeutetun etumme vuoksi (eli, kiinnostus analyysiin, optimointiin ja taloudelliseen toimintaan sekä verkkopalvelumme turvaliisuuteen, kuten Artikla 6 (1) GDPR), mutta erityisesti mittauksessa, profiilien luonnissa mainonta- tai markkinointitarkoitukseen, sekä käyntitietojen keräämiseen ja kolmansien osapuolien palveluiden käytöstä.
 • Huomatkaa, että lupien oikeusperusta on GDPR:n 6. artiklan 1 kohta a. ja 7. artikla. Oikeusperusta palvelujemme tehokkuuden käsittelyyn ja sopimustemme toteutumiseen on GDPR:n 6. artiklan (1) kohta b. oikeusperusta käsitelylle oikeudellisten velvoitteidemme täyttämiseksi on GDPR:n 6. artiklan 1 kappaleen kohta c. Oikeusperusta käsittelyyn oikeuttejen etujemme turvaamiseksi on GDPR:n artikla 6 (1) kohta f. .

2. Turvatoimet

 • Teemme organisaatiollisia, sopimuksellisia ja teknisiä turvatoimia varmistaaksemme, että tietosuojalainsäädäntöjä noudatetaan, ja jotta voimme suojella käsiteltäviä tietoja tahattomalta tai tahalliselta manipuloinnilta, katoamiselta, tuhoutumiselta tai luvattomilta henkilöiltä.
 • Yksi turvatoimista on salattu tiedonsiirto selaimesi ja palvelimemme välillä.

3. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille ja kolmansien osapuolien tarjoajille

 • Tietoja siirretään kolmansille osapuolille vain oikeudellisten vaatimusten mukaisesti. Toimitamme käyttäjientietoja kolmansille osapuolille vain, jos näin on, esimerkiksi GDPR:n 6. artiklan 1. kappaleen kohta b, jossa sitä vaaditaan sopimuksellisista syistä tai perustuen oikeuttetuihin syihin GDPR:n 6. artiklan 1. kappaleen kohdan f mukaisesti liiketoimintamme taloudelliseen tai tehokkaaseen toimintaan.
 • Jos käytämme alihankkijoita palveluidemme tarjoamiseen, teemme tarvittavat oikeudelliset varotoimet ja asianmukaiset tekniset ja organisaatiolliset toimet henkilötietojen suojelemiseksi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.
 • Jos, tämän Tietosuojakäytännön puitteissa, sisältöä, työkaluja tai muita tapoja käyttää muut tarjoajat (yhdessä “kolmansien osapuolien tarjoajat”) ja heidän rekisteröity toimipaikkansa sijaitsee kolmannessa maassa, on syytä olettaa, että tietoja siirretään kolmansien osapuolien tarjoajien kotimaihin. Kolmansia maita ovat maat, joissa GDPR ei ole suoraan suoraan sovellettava lainsäädäntö, eli EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuoliset maat. Tietojen siirto kolmansiin maihin tapahtuu joko, kun on riittävä tietosuojan taso, käyttäjän suostumus tai muu laillinen lupa.

4. Sopimuspalvelujen tarjoaminen

 • Käsittelemme meta/viestintätietoja (laitteen IDt, IP osoitteet, sijaintitiedot) sekä vapaaehtoisesti tarjottua varastoituadataa (kuten käyttäjien nimet ja sähköpostiosoitteet) jotta voimme täyttää sopimusten mukaiset velvoitteet ja palvelut GDPR:n 6. artiklan 1. kappaleen kohdan b. mukaisesti.
 • Käyttäjät eivät voi luoda käyttäjätiliä.

5. Yhteydenotot

 • Kun käyttäjä ottaa meihin yhteyttä (yhteydenottokentän tai sähköpostin avulla) käyttäjän antamat tiedot yhteydenoton käsittelemiseksi käsitellään GDPR:n 6. artiklan 1. kappaleen kohdan b) mukaisesti.

6. Kommentit ja postaukset

 • Jos käyttäjä jättää kommentteja tai muita vastauksia, heidän IP osoitteensa kerääminen 7 päiväksi perustuu GDPR:n 6. artiklan 1. kappaleessa kohdassa f tarkoitettuihin oikeutettuihin etuihimme. Tarkoitettuihin oikeutettuihin etuihimme.
 • Tämä on oman turvallisuutemme vuoksi, sillä jos käyttäjä jättää laitonta sisältöä kommenteihin ja sisältöön (loukkauksia, kiellettuä poliittista propagandaa tms.). Tässä tapauksessa meitä voidaan syyttää kommentista tai postauksesta, ja täten olemme kiinnostuneita tekijän henkilöllisyydestä.

7. Käyttötietojen ja lokitiedostojen kerääminen

 • Perustuen GDPR:n 6. artiklan kappaleen 1 kohdan f mukaisiin oikeutettuihin etuun, Keräämme tietoja jokaisesta vierailusta palvelimme jossa tämä palvelu sijaitsee (ns. palvelimen lokitiedot). Vierailutiedot sisältävät haetun verkkosivun niment, tiedoston ja haun ajan, siirretyn datan määrän, tiedon onnistuneesta hausta, selain tyypin ja version, käyttäjän käyttöjärjestelmän, viitausosoitteen (edellisen verkkosivun), IP osoitteen ja pyynnön tarjoajan.
 • Lokitiedosto tietoja säilytetään turvallisuussyistä (esimerkiksi väärinkäytöstön tai vilpillisten toimien tutkimiseksi) enintään seitsemän päivää, jonka jälkeen ne poistetaan. Tietojen, joiden pidempää säilytystä vaaditaan todistaviin tarkoituksiin, on vapautettu poistamisesta, kunnes lopullinen selvitys tapahtumasta on valmis.

8. Evästeet & saavuttavuusmittaus

 • Evästeet ovat tietoja jotka siirretään meidän tai kolmansien osapuolien verkkosivulta käyttäjien verkkoselaimiin ja säilytetään siellä myöhempää käyttöä varten. Evästeet voivat olla pieniä tiedostoja tai muun tyypisiä tietoja.
 • Me käytämme “istuntoevästeitä”, jotka säilytetään ainoastaan nykyisen verkkovierailun ajaksi (esimerksi, mahdollistaaksemme verkkopalvelun käytön oikealla kielellä). Istuntoevästeessä, satunnaisesti luotu yksilöllinen tunnistenumero tallennetaan, niin sanuttu istuntotunniste. Lisäksi evästeissä on tietoa sen alkuperästä ja säilytysajasta. Nämä evästeet eivät voi tallentaa muita tietoja. Istuntoevästeet poistetaan, kun olet lopettanut verkkopalvelumme käytön ja olet esimerkiksi kirjautunut ulos tai sulkenut selaimen.
 • Evästeiden käytön yhteydessä piilotetusta saavuttavuudenmittauksesta ilmoittetaan käyttäjiä tämän tietosuojakäytännön yhteydessä.
 • Jos käyttäjät eivät haluat eväisteitä tietokoneilleenm heitä pyydetään poistamaan asetus käytöstä heidän selaimensa järjestelmäasetuksissa. Tallennetut evästeet voidaan poistaa selaimen järjestelmäasetuksista. Evästeiden poistaminen saattaa johtaa toimellisiin rajoituksiin tässä verkkopalvelussa.
 • Voit halutessasi kieltäytyä evästeistä saavutettavuudenmittaukseen ja myynninedustämis tarkoituksiin Network Advertising Initiative:n sivun kautta (http://optout.networkadvertising.org/) ja amerikkalaisen verkkosivun kautta (http://www.aboutads.info/choices) tai eurooppalaisen verkkosivun kautta (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

9. Google Analytics

 • Perustuen oikeutettuihin etuihimme (eli etu analyysin, optimoinnin ja taloudellisen toimintaan meidän verkkopalvelussa GDPR:n 6. artiklan (1) mukaisesti), me käytämme Google Analytics, Google Inc.:n (“Google”) tarjoama verkkoanalyysipalvelu Google käyttää evästeitä. Evästeiden tuottamat tiedot käyttäjien verkkopalvelun käytöstä siirretään yleensä Google palvelimille USA:ssa ja varastoidaan siellä.
 • Google on sertifioitu Privacy Shield-sopimuksen nojalla, joka takaa Euroopan tietosuojalainsäädännön noudattamisen (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
 • Google käyttää näitä tietoja puolestamme arvioidakseen meidän verkkopalveluidemm käyttöä, kootakseen raportteja toiminnasta tässä verkkopalvelussa ja tarjoaa meille täydentäviä palveluita käyttääksemme tätä verkkopalvelua ja internetin käyttöä. Tässä tapauksessa, käyttäjille voidaan luoda pseudonyymiset käyttöprofiilit käsiteltyjen tietojen pohjalta.
 • Me käytämme Google Analytics:a näyttääksemme mainoksia Googlessa ja sen mainostuskumppanipalveluissa, vain niille käyttäjille, jotka ovat osoittaneet mielenkiintoa meidän verkkopalveluumme tai ketkä osoittavat tiettyjä piirteitä (esimerkiksi mielenkiintoa tiettyihin aiheisiin tai tuotteisiin, Verkkosivuihin) jotka ilmoitamme Googlelle (ns. “uudelleenmarkkinoinit” tai “Google Analytics yleisöjä”). Uudelleenmarkkinointi Yleisöillä, haluamme varmistaa, että mainoksemme ovat linjassa käyttäjiemme mahdollisten mielenkiinnonkohteiden kanssa, eivätkä ole ärsyttäviä.
 • Me käytämme Google Analyticsia vain aktivoidulla IP anonymiteetillä. Tämä tarkoittaa että Google lyhentää käyttäjän IP-osoitetta EU:n jäsenmaassa tai muussa Euroopan talousalueella olevassa valtiossa. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite lähtetään Googlen palvelimille Yhdysvalloissa ja lyhennetään siellä.
 • Käyttäjien selaimien toimittamia IP-osoitteita yhdistetä muihin Googlen toimittamiin tietoihin. Käyttäjät voivat estää evästeiden talletamisen asettamalla selaimen asetukset vastaavasti; Käyttäjät voivat myös estää Googlea keräämästä tietoja, joita eväste tuottaa ja liittyy heidän verkkopalveluunsa ja tietojen käsittelyyn Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla selainliitännäisen, joka on saatavilla seuraavasta osoitteesta: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 • Lisätietoja Googlen tietojen käytöstä, asetuksista ja vaihtoehtoisia vaihtoehtoja, käy googlen verkkosivuilla: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners (“Kuinka Google käyttää tietoja sivustoja tai sovelluksista, jotka käyttävät palveluitamme), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Tietojen käyttö mainostustarkoituksiin”), http://www.google.com/settings/ads (“Hallitse tietoja, joita Google käyttää näyttääkseen mainoksia sinulle”).

10. Yandex Metrica

 • Perustuen oikeutettuihin etuihin (eli etuun verkkopalvelumme analyysissa, optimoinnisa, ja taloudellisessa toiminnasa GDPR:n 6. artiklan (1) kohdassa Yandex Metrica, verkkoanalyysipalvelu Yandex LLC:ltä 16 Lva Tolstogo str. Moskova, 119021, Venäjä. Evästeiden tuottamat tiedot käyttäjien verkkopalvelun käytöstä yleensä siirretään Yandex:n palvelimelle Venäjän Federaatioon.
 • Yandex käyttää näitä tietoja puolestamme arvioidakseen meidän verkkopalveluidemme käyttöä, kootakseen raportteja toiminnasta tässä verkkopalvelussa ja tarjoaa meille täydentäviä palveluita käyttääksemme tätä verkkopalvelua ja internetin käyttöä. Tässä tapauksessa, käyttäjille voidaan luoda pseudonyymiset käyttöprofiilit käsiteltyjen tietojen pohjalta.
 • Me käytämme Yandex Metricaa näyttääksemme mainoksia Yandex:n palveluissa ja sen kumppaneissa, vain niille käyttäjille, jotka ovat osoittaneet mielenkiintoa meidän verkkopalveluumme tai ketkä osoittavat tiettyjä piirteitä (esimerkiksi mielenkiintoa tiettyihin aiheisiin tai tuotteisiin, jotka perustuva heidän käyttämiinsä verkkosivustoihi) jotka annamme Yandex:lle. Haluamme myös varmistaa, että mainoksemme tavoittavat käyttäjien mahdollisen mielenkiinnon, eivätkä ne ole ärsyttäviä.
 • Me käytämme Yandex Metricaa vain aktivoidulla IP anonymiteetillä. Tämä tarkoittaa että Yandex lyhentää käyttäjän IP-osoitetta EU:n jäsenmaassa tai muussa Euroopan talousalueella olevassa valtiossa. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite lähtetään Yandex:n palvelimille Venäjän Federaatiossa ja lyhennetään siellä.
 • Jos haluat poistaa käyttäjätoiminnan arvioinnin evästeiden avulla, voit asettaa selaimesi siten että sinulle ilmoitetaan evästeiden asetuksista ja yksitelle valita hyväksynnän tai sulkea pois evästeet tietyissä tilanteissa tai yleisesti.
 • Vaihtoehtoisesti voit kieltää Yandex:n tietojen keräyksen hankkimalla kieltävän lisäosan, jonka voit ladata seuraavalta verkkosivulta: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml

11. Bing Ads

 • Perustuen oikeutettuihin etuihimme (eli etu analyysin, optimoinnin ja taloudellisen toimintaan meidän verkkopalvelussamme GDPR:n 6. artiklan (1) Me käytämme Bing Ads:a, verkkoanalyysipalvelua Microsoft Corporation:lta, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (Microsoft).
 • Microsoft on sertifioitu Privacy Shield-sopimuksen nojalla, joka takaa Euroopan tietosuojalainsäädännön noudattamisen (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active).
 • Microsoft käyttää tietoja arvioidakseen meidän verkkopalveluidemme käyttöä, kootakseen raportteja toiminnasta tässä verkkopalvelussa ja tarjoaa meille muita palveluita liittyen tähä verkkopalveluun ja internetin käyttöön. Tässä tapauksessa, käyttäjille voidaan luoda pseudonyymiset käyttöprofiilit käsiteltyjen tietojen pohjalta. Saamme tietää ainoastaa kokonaismäärän käyttäjiä ketkä ovat painaneet Bing mainosta ja olivat ohjattu sivustolle.
 • Käytämme Bing Ads:a näyttääksemme mainoksia, joita Microsoft ja sen kumppani mainospalvelut postaavat, ainoastaan käyttäjille, jotka ovat näyttäneet mielenkiintoa verkkopalveluumme tai tiettyihin ominaisuuksiin (esimerkiksi mielenkiintoa tiettyihin aiheisiin tai tuotteisiin, jotka perustuva heidän käyttämiinsä verkkosivustoihi) jotka annamme Microsoft:lle. Haluamme myös varmistaa, että mainoksemme tavoittavat käyttäjien mahdollisen mielenkiinnon, eivätkä ne ole ärsyttäviä.
 • Jos haluat poistaa käyttäjätoiminnan arvioinnin evästeiden avulla, voit asettaa selaimesi siten että sinulle ilmoitetaan evästeiden asetuksista ja yksitelle valita hyväksynnän tai sulkea pois evästeet tietyissä tilanteissa tai yleisesti.
 • Vaihtoehtoisesti voitte vastustaa Microsoftin tietojenkeräystä tulevaisuudessa, ottamalla käyttöön kieltäytymislisäosan, jonka voit saada seuraavasta osoitteesta: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout
 • Lisätietoja Bing analyysipalveluista saatte Bing Ads-sivustolta (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2).
 • Lisätietoja yksityisyydestä Microsoftissa ja Bingissä löydätte Microsoftin Tietosuojakäytännöstä (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement).

12. Google-Uudelleen/Markkinointi-Palvelut

 • Perustuen oikeutettuihin etuihin (eli etuun verkkopalvelumme analyysissa, optimoinnisa, ja taloudellisessa toiminnasa GDPR:n 6. artiklan (1) kohdassa Käytämme markkinointi ja uudelleenmarkkinointi palveluita (“Google Markkinointipalveluita”) Google Inc:lta 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (” Google “).
 • Google on sertifioitu Privacy Shield-sopimuksen nojalla, joka takaa Euroopan tietosuojalainsäädännön noudattamisen (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
 • Googlen Markkinointipalveluiden avulla pystymme paremmin kohdentamaan mainoksia verkosivullamme ja verkkosivullemma, jotta näytämme vain mainoksia, jotka kiinnostavat käyttäjiemme. Jos käyttäjä esimerkiksi näkee mainoksia tuotteista joista on hän on kiinnostunut muilla verkkosivustoilla, tätä kutsutaan uudelleen markkinoinniksi. Näitä tarkoituksia varten, kun Google ja meidän muut verkkosivut käyttävät Googlen Markkinointipalveluita, Google pääsee niihin suoraan, Google käytää koodia ja ns. (uudelleen) markkinointitageja (näkymättömiä grafiikoita tai koodeja, joita kutsutaan myös “Web Beacons”) on upotettu verkkosivuun. Heidän avullaan käyttäjälle tarjotaan henkilökohtainen evästä, eli tallennetaan pieni tiedosto (evästeiden sijasta voisaan käyttää muita vertailukelpoisia teknologioita). Evästeitä voidaan asettaa eri osoitteista, mukaan lukien google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com tai googleadservices.com. Tässä tiedostossa, kerrotaan millä verkkosivustoilla käytäjä vierailee, mistä sisällöstä hän on kiinnostunut ja mitä tarjouksia on klikannut, sekä teknisiä tietoja selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, viittaus verkkosivuista, vierailu ajasta ja muita tietoja verkkopalvelun käyttöön liittyen. Käyttäjien IP-osoitteet tallennetaan myös, jonka yhteydessä Google Analytics lyhentää IP-osoitteen EU:n jäsenvaltiossa tai muissa ETA maissa jotka ovat hyväksyneet sopimukset, ainostaan poikkeustapauksissa se siirretään Googlen servereille ja lyhennetään siellä. IP-osoitetta ei yhdistetä käyttäjän tietoihin muista Googlen palveluista. Google voi yhdistää edellä mainitut tiedot myös muista lähteistä saataviin samanlaisiin tietoihin. Jos käyttäjä vierailee muilla verkkosivuilla, mainoksia voidaan näyttää heidän mielenkiinnonkohteiden mukaisesti.
 • Käyttäjien tietoja käsitellään pseudonyymillä Googlen markkinointipalveluiden yhteydessä. Google ei esimerkiksi varastoi ja käsittelee käyttäjien nimiä tai sähköpostiosoitteita, mutta käsittelee evästeisiin liittyviä asiaankuuluvia tietoja pseudonyymisillä käyttäjäproofileilla. Googlen näkökulmasta, mainoksia ei hallita ja näytetä erikseen nimetylle henkilölle vaan evästeen omistajalle, riippumatta siitä kuka hän on. Tämä ei päde, mikäli käyttäjä on nimenomaisesti antanut Googlelle luvan käsitellä tietoja ilman pseudonimiteettiä. Googlen markkinointipalveluiden keräämä tieto käyttäjistä siirretään Googlelle ja säilytetään Googlen palvelimilla Yhdysvalloissa.
 • Googlen markkinointipalveluihin kuuluu esimerkiksi verkkomarkkinointiohjelma “Google AdWords”. Google AdWordsin osalta jokainen mainostaja saa erillisen “konversioevästeen”. Evästeitä ei voi jäljittää Adwordsin avulla mainostajien verkkosivuilta. Evästeiden kautta kerättyjä tietoja käytetään tuottamaan tulostilastoja AdWords mainostajille, jotka ovat valinnenet tulosseurannan. Mainostajat näkevät käyttäjien kokonaismäärän, jotka painoivat heidän mainoksesta ja ohjattiin tuloksenseuraussivulle. He eivät kuitenkaan saa tietoja, jotka yksilöisivät käyttäjiä.
 • Voimme osallistaa kolmansien osapuolien mainoksia perustuen Googlen DoubleClick markkinointipalveluun. DoubleClick käyttää evästeitä, jotka mahdollistavat Googlen ja sen kumppanisivostojen tarjota mainoksia perustuen käyttäjän vierailuihin tälle ja muille verkkosivustoille.
 • Voimme käyttää kolmansien osapuolien mainoksia perustuen Googlen AdSense markkinointipalveluun. AdSense käyttää evästeitä, jotka mahdollistavat Googlen ja sen kumppanisivostojen tarjota mainoksia perustuen käyttäjän vierailuihin tälle ja muille verkkosivustoille.
 • Voimme käyttää myös “Google Optimizer” palvelua. Google Optimizer antaa meille mahdollisuuden ymmärtää, miten erilaiset verkkosivuston muutokset (kuten muutokset syöttökenttiin, designiin jne.) voidaan toteuttaa niin sanotussa “A / B testeissä”. Evästeet tallennetaan käyttäjien laiteille näihin tarkoituksiin. Ainoastaan pseudonyymisiä tietoja käyttäjistä käsitellään.
 • Lisäksi, saatamme käyttää “Google Tag Manager” palvelua integroidaksemme ja hallitaksemme Google Analyticsia ja Markkinointi Palveluita verkkosivullamme.
 • Lisätietoja Googlen tietojenkäytöstä löytyy sivulta: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googlen Tietosuojakäytäntö löytyy osoitteesta https://www.google.com/policies/privacy.
 • Jos haluat kieltäytyä mielenkiinnonkohteisiin perustuvasta mainonnasta Googlen Markkinointipalveluiden kautta, voit hyödyntää Googlen rekrytointi- ja kieltäytymisasetuksia: http://www.google.com/ads/preferences.

13. Taboola Markkinointipalvelut

 • Perustuen oikeutettuihin etuihimme (eli etu analyysin, optimoinnin ja taloudellisen toimintaan meidän verkkopalvelussamme GDPR:n 6. artiklan (1) kohta) käytämme markkinointi ja uudelleenmarkkinointi palveluita (“Taboola Markkinointipalvelut”) Taboola Inc:ltä, 28 West 23rd St. 5th Fl., New York, NY 10010, USA (“Taboola”).
 • Taboola Markkinointipalveluiden avulla pystymme paremmin kohdentamaan mainoksia verkosivullamme ja verkkosivullemma, jotta näytämme vain mainoksia jotka kiinnostavat käyttäjiemme.
 • Taboola käyttää evästeitä määrittämään mitä tarjouksia käytät ja millä sivuilla vierailet. Evästeet mahdollistavat preudonyymisien käyttöprofiilien luomisen keräämällä laitteisiin liittyviä tietoja sekä lokitietoja.
 • Lisätietoja Taboolan markkinointitietoja löydät osoitteesta: https://www.taboola.com/privacy-policy.
 • Jos haluat vastustaa mielenkiinnonkohteisiin perustuvaa mainontaa Taboola markkinointipalveluiden kautta, voit käyttää Taboolan tarjoamaa kieltäytymisasetusta: https://www.taboola.com/cookie-policy.

14. Outbrain Markkinointipalvelut

 • Perustuen oikeutettuihin etuihin (eli etuun verkkopalvelumme analyysissa, optimoinnisa, ja taloudellisessa toiminnasa GDPR:n 6. artiklan (1) kohdan mukaan) käytämme markkinointi ja uudelleen markkinointipalveluita (“Outbrain Markkinointipalvelut”) “Sisällönlöytö” alustaa Outbrain UK Limited:lta 39 W 13th Street, New York, NY 10011 USA (” Outbrain “).
 • Outbrain Markkinointipalvelut mahdollistavat meidän näyttää selvemmin mainoksia sivustamme ja sivullamme, jotta näytämme käyttäjille ainoastaan mainoksia jotka kiinnostavat heitä.
 • Outbrain käyttää evästeitä kerätäkseen ja varastoidakseen tietoja sivusta ja muista Palvelun käyttäjistä. Evästeet mahdollistavat preudonyymisien käyttöprofiilien luomisen keräämällä laitteisiin liittyviä tietoja sekä lokitietoja.
 • Outbrainin lukusuositus näyttäminen evästeiden avulla tapahtuu täysin pseudonyymisesti, eikä käyttäjän henkilötietoja tallenneta. Tiedot joita Outbrain kerää ovat: laittaan lähde, selain tyyppi, ja käyttäkän anonymisoitu IP-osoite. IP-osoitteen nimettömyyden varmistamiseksi, IP-osoitteen viimeinen kahdeksasosa poistetaan.
 • Lisätietoja Outbrain:n markkinointitietojen käytöstä löydät osoitteesta: https://www.outbrain.com/legal/privacy
 • Jos haluat vastustaa mielenkiinnonkohteisiin perustuvaa mainontaa Outbrain Markkinointipalveluiden kautta, voit kieltäytyä käyttämällä Outbrainin kieltäytymisasetusta: Outbrainin tietosuojakäytäntö kohta 4 “Advertising / Behavioral Targeting; How To Opt-Out.”.

15. Plista Markkinointipalvelut

 • Perustuen oikeutettuihin etuihimme (eli etu analyysin, optimoinnin ja taloudellisen toimintaan meidän verkkopalvelussa GDPR:n 6. artiklan (1) kohta) Käytämme markkinointi ja uudelleen markkinointi palveluita (“Plista markkinointipalvelut”) Plista GmbH:lta, Torstrasse 33, 10119 Berlin, Germany. (“Plista”)
 • Plistan Markkinointipalveluiden avulla pystymme paremmin kohdentamaan mainoksia verkosivullamme ja verkkosivustamme jotta näytämme vain mainoksia jotka kiinnostavat käyttäjiemme.
 • Plista käyttää evästeitä määrittämään mitä tarjouksia käytät ja millä sivuilla vierailet. Evästeet mahdollistavat preudonyymisien käyttöprofiilien luomisen keräämällä laitteisiin liittyviä tietoja sekä lokitietoja.
 • Kaikki tiedot kerätään anonyymista ja on suojattu Plistan käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön mukaisesti.
 • Lisätietoja Plistan tietojen käytöstä markkinointitarkoituksiin löydät sivulta: https://www.plista.com/en/about/privacy/
 • Jos haluat kieltäytyä Plista Markkinointipalveluiden mielenkiinto mainostuksesta, voit kieltäytyä Plistan kieltäytymispalvelussa: https://www.plista.com/en/about/opt-out/

16. Facebookin sosiaaliset lisäosat

 • Perustuen oikeutettuihin etuihimme (eli etu analyysin, optimoinnin ja taloudellisen toimintaan meidän verkkopalvelussa GDPR:n 6. artiklan (1) kohta) voimme käyttää sosiaalisia lisäosia (“lisäosia”) sosiaaliselta palvelulta facebook.com, jota hoitaa Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland (“Facebook”). Lisäosat voivat olla interaktiivisa elementtejä tai sisältöä (esimerkiks videoita, grafiikoita tai tekstipäivityksiä), jotka voidaan tunnistaa yhdestä Facebookin logoista (valkoinen “f” sinisellä alustalla, termeistä kuten “Tykätä”, “Tykätä” tai “peukku ylös” merkki) tai ovat merkattu lisäyksellä “Facebook sosiaalinen lisäosa”. Facebook sosiaalisten lisäosien luettelon ja ulkoasun voit katsoa täältä: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
 • Facebook on sertifioitu Privacy Shield-sopimuksen nojalla, joka takaa Euroopan tietosuojalainsäädännön noudattamisen (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
 • Kun käyttäjä käyttää tämän verkkopalvelun ominaisuutta joka sisältää tällaisen lisäosan, heidän laitteensa muodostaa suoran yhteyden Facebookin palvelimille. Lisäosan sisältö siiretään Facebookilta suoraan käyttäjän laitteeseen ja liittää sen verkkopalveluun. Käsittelyssä käyttäjäproofileita voidaan luota käsitellyistä tiedoista. Meillä ei siten ole vaikutusta tietoihin joita Facebook kerää lisäosan avulla, ja näin ilmoittaa käyttäjille, meidän tietojemme mukaan.
 • Sisällyttämällä lisäosia Facebook saa tiedon, että käyttäjä on vieraillut vastaavalla sivulla verkkopalvelussa. Jos käyttäjä on kirjautunut Facebookiin, Facebook voi liittää vierailun hänen Facebook tiliin. Jos käyttäjä on vuorovaikutuksessa lisäosan kanssa, esimerkiksi painamalla Tykkäys nappia tai jättää kommentin, tiedot siirretään suoraan laiteelta Facebookilta ja varastoidaan siellä. Jos käyttäjä ei ole Facebookin jäsen, on silti mahdollista että Facebook saa tietää ja tallentaa käyttäjän IP-osoitteen. Facebookin mukaan ainoastaan anynyymi IP-osoite varastaoidaan EU maissa.
 • Facebookin tietojen käräyksen ja käsittelyn ja käytön tarkoitus ja määrä sekä liittyvät oikeudet ja asetukset käyttäjien yksityisyyden suojaukseen liittyen löytyy Facebookin tietosuojakäytännöstä: https://www.facebook.com/about/privacy/.
 • Jos käyttäjä on Facebookin ja jäsen eikä halua, että Facebook kerää hänestä tietoja tämän verkkopalvelun kautta, eikä yhdistä sitä Facebookin tallentamiin jäsentietoihin, hänen tulee kirjautua ulos Facebookista ja poistaa evästeet ennen verkkopalvelumme käyttöä. Muut asetukset ja epäjohdonmukaisuudet tietojen käyttöstä markkinointitarkoituksiin liittyen ovat mahdollisia Facebookin proofiliasetuksissa: https://www.facebook.com/settings?tab=ads tai Amerikkalaisen sivu http://www.aboutads.info/choices/ tai EU sivu http://www.youronlinechoices.com/. Nämä asetukset ovat alustasta riippumattomia eli ne on hyväksytty kaikille laitteille, kuten tietokoneille tai mobiililaitteille.

17. Facebook-, räätälöidyt yleisöt, ja Facebook markkinointipalvelut

 • Verkkosivulla saatetaan käyttää aitoihin analyysiin, optimointiin ja taloudelliseen toiminaan liittyviin etuihin perustuen ns. “Facebook Pixel” sosiaaliselta alustalta Facebook, Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, tai jos olet EU:n asukas, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland.
 • Facebook on sertifioitu Privacy Shield-sopimuksen nojalla, joka takaa Euroopan tietosuojalainsäädännön noudattamisen (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
 • Facebook pixelin avulla Facebook pystyy määrittelemään verkkopalvelumme vierailijat kohderyhmänä mainoksille (ns. “Facebook mainoksille”). Vastaavasti käytämme Facebook Pixelia näyttääksemme Facebook mainoksia, vain niille Facebook käyttäjille jotka ovat osoittaaneet mielenkiintoa meidän verkkopalvelua kohtaan tai joilla on tiettyjä ominaisuuksia (esim. mielenkiinto tiettyjä aiheita tai tuotteita kohtaan perustuen verkkosivuihin joilla he ovat vierrailleet), jotka kerromme Facebookille (ns. Mukautettu Yleisö”). Facebook Pixelin avulla haluamme varmistaa että meidän Facebook mainokset ovat linjassa käyttäjiemme mielenkiinnon kohteiden kanssa eivätkä ole ärsyttäviä. Facebook pixelin avulla voimme myös ymmärtää Facebook mainostemme tehokkuuden, tilastointiin ja markkinatutkimukseen, jossa näemme ohjattiinko käyttäjä verkkosivullemme Facebook mainoksen painamisen jälkeen (ns. “muunnos”).
 • Facebook Pixel toimii kun verkkosivullemme tullaan suoraan Facebookin kautta ja eväste jää on laitteelleesi, eli pieni tiedosto tallennetaan. Jos Facebookiin kirjautumisen jälkeen tai käyt Facebookissa kirjautuneena, vierailusi verkkopalveluumme kirjautuu profiiliisi. Sinusta kerätyt tiedot ovat meille anonyymejä, eikä anna meille johtopäätöksiä käyttäjiemme henkilöllisyyksistä. Facebook kuitenkin tallentaa ja käsittelee tietoja, joten he voivat muodostaa tämän yhteyden vastaavaan käyttäjäprofiiliin, ja Facebook voi käyttää sitä omaan markkinatutkimukseen sekä mainontatarkoituksiin. Jos lähetämme Facebookille tietoja vertailutarkoituksissa, ne on aina paikallisesti salattuja selaimessa ja lähetetään Facebookille salatun https-yhteyden kautta. Tämä tehdään täysin yhtälailla salatun Facebookin tietojen vertailemiseksi.
 • Lisäksi, kun käytämme Facebook pixeliä me käytämme lisäominaisuutta “laajennettu vertailu” (tiedot kuten puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet tai käyttäjien Facebook IDt) kohdeyleisön muodostamiseksi (“Mukautettu Yleistö” tai “Vastaava Yleisö”) Facebook siirsi (salatusti). Lisätietoja “kehittyneestä synkronoinnista”: https://www.facebook.com/business/help/611774685654668).
 • Laillisten etujemme perusteella Käytämme Facebookissa “Mukautettu yleisö tiedostosta” – menetelmää Facebook Inc. sosiaaliselta verkostolta. Tässä tapauksessa uutiskirjeen tilanneiden sähköpostiosoitteet ladataan Facebookiin. Latausprosessi on salattu. Latausta käytetään vain Facebook mainosten vastaanottajien tunnistamiseen. Haluamme varmistaa, että mainoksia näytetään ainoastaan käyttäjille jotka ovat kiinnostuneet tiedoistamme ja palveluistamme.
 • Facebookin tietojen käsittely on osa Facebookin tietokäytäntöä. Facebook mainosten esitystapaa koskevat yleiset huomautukset, löytyvät Facebookin tietokäytännöstä: https://www.facebook.com/policy.php.
 • Erityistietoja ja yksityiskohtia Facebook Pixelistä ja kuinka se toimii voit katsoa Facebookin Tuki-osasta: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
 • Voit vastustaa tietojen keräystä Google Pixelillä ja tietojesi käyttöä Facebook mainosten näyttämiseen. Määrittääksesi millaisia mainoksia näet Facebookissa, voit mennä sivunasetuksiin Facebookissa ja seurata ohjeita käyttöperusteisen markkinoinnin ohjeisiin: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Nämä asetukset ovat alustasta riippumattomia eli ne ovat otetaan käyttöön kaikilla laitteilla, kuten tietokoneilla tai mobiililaitteilla.
 • Voit myös kieltäytyä evästeistä saavuttavuudenmittaukseen ja markkinointitarkoituksiin kieltäytymissivulla Verkkomarkkinointialoitteessa (http://optout.networkadvertising.org/) ja lisäksi amerikkalaisella verkkosivulla (http://www.aboutads.info/choices) tai eurooppalaisella verkkosivulla (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

18. Uutiskirje

 • Seuraavilla tiedoilla, kerromme teille uutiskirjeemme sisällöstä sekä rekisteröitymisestä, lähettämisestä, ja tilastoarvioinnista sekä oikeudestanne vastustaa. Tilaamalla uutiskirjeen suostutte vastaanottoon ja kuvattuihin menettelyihin.
 • Uutiskirjeen sisältö: Lähtemällä uutiskirjee, sähköpostilla ja muilla sähköisillä ilmoituksilla mainossisällöllö (jäljempänä “uutiskirje”) ainoastaan vastaanottajan suostumuksella tai laillisella luvalla. Mikäli uutislehden sisältlä kuvataan konkreettisesti, ne ovat käyttäjän suostumuksen kannalta merkityksellisiä. Uutiskirjeemme sisältää tietoja tuotteistamme, tarjouksistamma ja yrityksestämme.
 • Kaksinkertainen tilaus ja kirjaus: Rekisteröityminen uutiskirjeellemme tapahtuu ns. kaksinkertaisella tilaus menettelyllä. Rekisteröinnin jälkeen saat sähköpostin, jossa sinua pyydetään vahvistamaan rekisteröitymisesi. Tämä vahvistus on tarpeen, jottei kukaan rekisteröi ulkopuolisia sähköpostiosoitteita. Uutiskirjeen rekisteröityminen kirjataan jotta voimme vahvistaa rekisteröitymisprosessin lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Tämä sisältää kirjautumis, vahvistusajan sekä IP-osoitteen tallentamisen. Myös muutokset tallennettuihin tietoihisi lähetyksentarjoajalle kirjataan.
 • Lähetyspalvelu: Uutiskirje lähetetään “MailChimpillä”, uutiskirjeiden lähetysalustalla Rocket Science Group, LLC:ltä, 675 Ponce De Leon Ave # 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Voitte katsoa lähetyspalvelun tarjoajan tietosuojakäytännön täältä: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Rocket Science Group LLC on sertifioitu Privacy Shield-sopimuksen nojalla, joka takaa Euroopan tietosuojalainsäädännön noudattamisen (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
 • Lisäksi, lähetyspalvelun tarjoaja voi omiin tietoihinsa perustuen, siirtää tietoja pseudonyymisessä muodossa, eli ilman käyttäjään yhdistämistä, optimoidakseen ja parantaakseen omaa palveluaan esimerkiksi lähetyksen teknisessä optimoinnissa ja uutiskirjeen esittämisessä tai tilastollisiin tarkoituksiin määritelläkseen mistä maista vastaanottajat ovat kotoisin. Lähetyspalvelun tarjoaja ei kuitenkaan käytä uutiskirjeemme tietoja ottaakseen niitä ylös tai välittääkseen niitä kolmansille osapuolille.
 • Valtakirja: Uutiskirjeen tilaamiseen riittää sähköpostiosoitteen toimittaminen. Vapaaehtoisesti kysymme nimeäsi, jotta voimme osoittaa uutiskirjeen henkilökohtaisesti.
 • Tilastollinen Tutkimus ja Analyysi – Uutiskirjeissä on ns. “verkkomajakoita” eli pikselin kokoisia tiedostoja, joka haetaan lähetyspalvelun tarjoajan palvelimelta kun uutiskirje avataan. Tämä tapa kerää teknisiä tietoja selaimesta ja järjestelmästä sekä IP-osoitteesi ja haun ajan. Näitä tietoja käytetään parantamaan palveluiden teknistä suorituskykyä heidän tarkennusten tai yleisöjen ja heidän lukutottumusten perusteella, perustuen heidän sijaintiinsa (joka voidaan määritellä IP-osoitteesta) tai käynti kerroista Tilastokyselyitä käytetään myös sen määrittämiseen avataanko uutiskirjeitä, milloine avataan ja mitä linkkejä painetaan. Teknisistä syistä tämä tieto voidaan yhdistää yksittäisiin uutiskirjeen vastaanottajiin. EI kuitenkaan ole meidän tai lähetyspalvelun tarjoajan tarkoitus seurata yksittäisiä käyttäjiä. Arvioinnit auttavat meitä tunnistamaan käyttäjien lukutottumuksia ja muokkaamaan sisältöä heille tai lähetää eri sisältöä riippuen käyttäjiemme mielenkiinnon kohteista.
 • Lähetyspalvelun tarjoajan käyttö, tilastollisten kyselyiden toteutus ja analyysi sekä rekisteröitymis prosessin tallentaminen perustuvat oikeutettuihin etuihimme GDPR:n 6. artiklan 1. kappaleen kohdan f mukaisesti. Olemme kiinnostuineita käyttämään käyttäjäystävällistä ja turvallista uutiskirje järjestelmää joka palvelee sekä meiän liiketoimintaamme sekä käyttäjiemme odotuksia.
 • Irtisanominen / Peruuttaminen – Voit perua uutiskirje tilauksen, milloin tahansa. Peruuta suostumuksesi. Samalla suostumuksesi lähetyspalvelun tarjoajan lähetukseen ja tilastolliseen analyysiin raukeaa. Erillinen lähetyspalvelun tarjoajan lähetysten tai tilastoarvioinnnin peruuttaminen ei ole valitettavasti mahdollista. Linkki uutiskirjeen peruuttamiseen löytyy jokaisen uutiskirjeen lopusta. Jos käyttäjä on vain tilannut uutiskirjeen ja peruuttaa tilauksensa, heidän henkilötietonsa poistetaan.

19. Cake – Seuranta-, Varaus- ja Optimointialusta

 • Perustuen oikeutettuihin etuihimme (eli etu analyysin, optimoinnin ja taloudellisen toimintaan meidän verkkopalvelussamme GDPR:n 6. artiklan (1) kohta) Käytämme Seuranta- ja Optimointialustaa (“Cake Markkinointipalvelut) CAKE Marketing UK Ltd:ltä, 20411 SW Birch St Suite 250 Newport Beach, CA 92660, USA (“Cake”).
 • Cake Markkinointipalvelut mahdollistaa liittää kumppaneiden linkkejä verkkosivuillemme ja arvioida niiden käyttöä.
 • Kumppanilinkkien avulla me viittamme käyttäjiä tuotteiden tai muiden tarjousten verkkosivuille. Jos käyttäjä seuraa kumppanilinkkiä ja hyödyntää tarjouksen, viitanneen sivuston ylläpitäjät (me) voivat saada komission. Näin käyttäjät voivat käyttää ohjaavaa sivustoa ilmaiseksi.
 • Kumppanilinkkien toiminta vaatii että niitä pystytään täydentämään tietyillä arvoilla. Nämä täydennykset voivat olla osa linkkiä tai muita tapoja, esimerkiksi evästeenä. Nämä arvot sisältävät lähdeverkkosivun (viittajaan), ajan ja kumppaniverkkosivun ylläpitäjien verkkotunnuksen, tarjousta vastaava verkkotunnus, käyttäjän verkkotunnut, sekä tiettyjen arvojen kuten mainos ID:n kummpani ID:n ja kategorioiden seurantaa.
 • Cake käyttää näitä tietoja puolestamme arvioidakseen verkkopalvelumme käyttöä ja kokoaa raportteja verkkopalvelun toiminnasta. Tämä auttaa meitä määrittämään jos sama käyttäjä joka painoi kumppanilinkkiä käytti tarjouksen. Käytämme näitä tietoja myös tunnistaaksemme internetpetoksia ja muuttaaksemme markkinointipalveluita asiakkaillemme.
 • Lisätietoja Caken käyttötietojen seurannasta löydät sivulta: https://getcake.com/privacy-policy/
 • Cake lupaa täyttää kaikki DGSVO:n vaatimukset: https://getcake.com/cake-gdpr/

20. Kolmansien osapuolien palveluiden ja sisällön integrointi.

Perustuen oikeutettuihin etuihimme (eli etu analyysin, optimoinnin ja taloudellisen toimintaan meidän verkkopalvelussamme GDPR:n 6. artiklan (1) kohta) me käytämme kolmansien osapuolien sisältöä tai palveluita tarjotaksemme heidän sisältöänsä tai palveluita, kuten videoita tai fontteja (kokonaisuudessaan “sisältö”) Tämä edellyttää aina, että kolmannet osapuolien sisällön tarjoajat saavat käyttäjien IP-osoitteet, sillä ilman niitä he eivät voisi lähetää sisältöä selaimeen. Tämän vuoksi IP-osoite vaaditaan sisällön näyttämiseksi. Pyrimme käyttämään ainoastaan sisältöä, jonka tarjoajat käyttävät IP-osoitetta ainoastaan sisällön toimitukseen. Kolmannet osapuolet käyttävät myös ns. pikselimerkkejä (näkymättömiä grafiikoita, joita kutsutaan myös “verkkomajakoiksi”) tilasto ja markkinointi tarkoituksiin. “Pikselimerkintöjä” voidaan käyttää verkkosivun tietoja kuten vierailuliikennetta verkkosivun tietyllä sivulla. Pseudonyymisiä tietoja voidaan myös tallentaa evästeisiin käyttäjän laitteelle ja se voi sisältää, muttei rajoitu, teknisiä tietoja selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, viittaus verkkosivuista, vierailuajoista ja muita tietoja liittyen verkkopalvelumme käyttöön.

Seuraavat sisältö tarjoaa katsauksen kolmansien osapuolien tarjoajista sekä heidän sisällöistänsä ja linkit heidän tietosuojalausekkeisiinsa, jotka sisältävät lisätietoja tietojen käsittelyyn ja tässä mainittuihin sulkemisvaihtoehdoista (ns. opt-out) sisältää:

 • Ulkoiset kirjaisimet Google Inc:ltä, https://www.google.com/fonts (“Google Fonts”). Google fonts:n integrointi tapahtuu palvelin yhteydellä Googleen (yleensä Yhdysvaltoihin). Tietosuojakäytäntö: https://www.google.com/policies/privacy/, kieltäytyminen: https://www.google.com/settings/ads/.
 • Kartat Google Maps:lta kolmannen osapuolen palvelu Google Inc:ltä, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tietosuojakäytäntö: https://www.google.com/policies/privacy/, kieltäytyminen: https://www.google.com/settings/ads/.
 • Kolmannen osapuolen alusta “YouTube” videoille Google Inc:ltä, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tietosuojakäytäntö: https://www.google.com/policies/privacy/, kieltäytyminen: https://www.google.com/settings/ads/.
 • Videot Vimeo-alustalta, kolmas osapuoli Vimeo Inc. 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Tietosuojakäytäntö: https://vimeo.com/privacy ja evästekäytäntö: https://vimeo.com/cookie_policy
 • Kolmannen osapuolen jQuery säätiön tarjoama ulkoinen JavaScript alusta “jQuery”, https://jquery.org.

21. Käyttäjien oikeudet

 • Käyttäjillä on pyynnöstä oikeus saada tietoja ilmaiseksi heidän henkilötiedoistansa joita olemme tallentaneet heistä.
 • Lisäksi, käyttäjillä on oikeus korjata vääriä tietoja, rajoittaa käsittelyä ja poistaa heidän henkilötietojansa, jos sovellettavissa, käyttää oikeuttaa tietojen siirosta, ja laittoman tietojenkäsittelyn tapahtuessa, tehdä valituksen säätelevälle viranomaiselle.
 • Samoin käyttäjät voivat peruuttaa suostumuksensa, joka vaikuttaa tulevaisuuteen.

22. Tietojen poistaminen

 • Tallennetut tiedot poistetaan kun niitä ei enää tarvita alkuperäiseen tarkoitukseen ja poistamiselle ei ole oikeudellisia esteitä. Jollei käyttäjien tietoja poisteta koska niitä vaadistaan muihin laillisiin tarkoituksiin, niiden käsittelyä rajoitetaan. Tiedot salataan eikä niitä käsitellä muissa tarkoituksissa. Tämä koskee esimerkiksi käyttäjien tietoja joita tulee säilyttää kaupallisista tai verotuksellisista syistä.
 • Oikeudellisten vaatimusten mukaisesti varastointi tapahtuu 6 vuotta § 257 (1) HGB (kauppakirjojen, varastojen, taseiden, tilinpäätösten, kauppakirjeiden, kirjanpidon jne. osalta) mukaisesti ja 10 vuotta § 147 (1) AO (kirjojen, kirjanpidon, johtoraporttien, kirjanpitoasiakirjoje, kaupallisien ja liiketoiminta kirjeiden, verotukseen liittyvien asiakirjojen jms. osalta) mukaan.

23. Oikeus vastustaa

Käyttäjät voivat vastustaa heidän henkilötietojen käsittelyä lain vaatimusten mukaisesti, milloin tahansa. Vastaväite voidaan erityisesti tehdä tietojenkäsittelyä suoramarkkinointia varten vastaan.

24. Muutokset tietosuojakäytäntöön

 • Pidätämme oikeuden muutta tietosuojakäytäntöä muokataksemme sitä muuttuviin laillisiin tilantaisiin tai muutoksiin palvelun ja tietojen käsittelyssä. Tämä koskee kuitenkin vain tietojenkäsittelyyn liittyviä ilmoituksia. Jos käyttäjien hyväksyntä tai tietosuojakäytäntö sisältää kohtia jotka muodostavat sopimuksen käyttäjän kanssa, muutokset tehdään ainoastaan käyttäjien hyväksynnällä.
 • Käyttäjiä pyydetään tarkastamaan tietosuojakäytännön sisältö säännöllisesti.